Plana, Velika Plana

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0500218036 Jovanović Petra 2008
0500219030 Marković Petra 2008
0500219027 Milošević Nikolina 2008
0500219029 Radisavljević Anđela 2008
0500218035 Starčević Elena 2008
0500219009 Stojiljković Anđela 2008
0500222004 Dimić Jana 2009
0500222006 Janetović Nikolija 2009
0500219028 Milojević Anita 2009
0500219025 Nikolić Milica 2009
0500218037 Perić Maša 2009
0500218028 Trajković Iva 2009
0500222010 Aritonović Irena 2010
0500221011 Ćirić Miroslava 2010
0500218031 Denković Tea 2010
0500218017 Marković Dana 2010
0500218018 Marković Kata 2010
0500221009 Mićović Lena 2010
0500219015 Sibinovski Sofija 2010

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Dogandžić Mirjana Trener 5241
Todorović Jelena Služb. Predstavnik