MBA, Kragujevac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0501418009 Đurđević Lena 2009
0501418012 Milanović Janja 2009
0501421002 Milunović Milica 2009
0501421001 Petrović Helena 2009
0501418007 Bokun lena 2010
0501422013 Jevtić Dijana 2010
0501421005 Nenadović Jana 2010
0501421004 Nikolić Emilija 2010
0501421007 Jović Atina 2012
0501422020 Milojević Lena 2012
0501421008 Radojević Natalija 2012
0501422021 Roganović Dunja 2012
0501421003 Stanković Tara 2012
0501421006 Novaković Tara 2013
0501422014 Petrović Mila 2013

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Jovanović Sveta Trener 5006
Milivojević Miloš Služb. Predstavnik 5179
Vrućinić Veljko Služb. Predstavnik
Jovanović Aleksa Služb. Predstavnik