Sistem 2000, Smederevska Palanka

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0557520007 Arsenijević Sara 2008
0557521007 Blagojević Olivera 2008
0557519050 Bojković Anđelija 2009
0557519008 Jelić Iva 2009
0557518020 Kabić Mijana 2009
0557519029 Veljković Mina 2009
0557519005 Pešić Mia 2010
0557519016 Tomić Nevena 2010
0557519047 Nikoličić Nina 2011
0557519048 Nikolić Nina 2011
0557519049 Vasilijević Dunja 2011
0557521004 Aranđelović Minja 2012

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Stanosević Predrag Trener 5017
Živanović Andreja Trener 5276
Jaćimović Predrag Služb. Predstavnik
Marisavljević Maja Pratilac
Pavlović Siniša Lekar