Foka, Kragujevac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0502922019 Andrejević Filip 2013
0502922039 Grebović Ana 2013
0502921015 Koraćević Sava 2013
0502922061 Lešnjak Sava 2013
0502922003 Milosavljević Vukan 2013
0502922058 Vojinović Uroš 2013
0502922031 Vujanac Mina 2013
0502922059 Krstić Petar 2014
0502922060 Pavković Relja 2014
0502922062 Petković Jug 2015

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Grebović Njegoš Služb. Predstavnik
Marković Marko Služb. Predstavnik
Mošić Danijel Služb. Predstavnik
Ćirović Vojislav Služb. Predstavnik 5230
Šutić Vladimir Služb. Predstavnik