Sloga, Despotovac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0531022019 Jovanović Dimitrije 2012
0531022029 Milojević Mila 2012
0531022017 Nešić Aleksandar 2012
0531022023 Stevanović Lena 2012
0531022018 Stjepić Una 2012
0531022026 Stojadinović Lazar 2012
0531022022 Ivanović Petra 2013
0531022027 Jevtić Nađa 2013
0531022028 Marijanović Anđelija 2014
0531022021 Milojević Milena 2014
0531022025 Nikolić Nevena 2014
0531022024 Nonković Stefan 2014
0531022020 Jovanović Danica 2015

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Milojević Raša Služb. Predstavnik
Milutinović Bojan Služb. Predstavnik
Milutinović Bojan Služb. Predstavnik
Petrović Dejan Služb. Predstavnik
Ćosić Maja Lekar