Šumadija 1991, Kragujevac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0563522016 Đurić Relja 2012
0563521006 Jovanović Ilija 2012
0563521005 Lazarević Petar 2012
0563521004 Marković Janko 2012
0563522007 Milosavljević Stefan 2012
0563522017 Milovanović Saša 2012
0563522004 Obradović Teodor 2012
0563519009 Radović Jovan 2012
0563522008 Dogandžić Ognjen 2013
0563521003 Milošević Veljko 2013
0563521001 Milovanović Đura 2013
0563521008 Milovanović Sava 2013
0563522005 Ostojić Dimitrije 2013
0563522003 Stanković Dimitrije 2013
0563522014 Stefanović Aleksa 2013
0563522013 Cojić Vuk 2014
0563522006 Nedić Sava 2014
0563522002 Radosavljević Dušan 2014
0563521028 Todorov Todor 2014

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Ivanović Srđan Služb. Predstavnik 5070
Jovanović Dragan Služb. Predstavnik
Nikolić Nenad Služb. Predstavnik