Foka, Kragujevac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0502921029 Dabović Andrija 2012
0502922005 Đorđević Ognjen 2012
0502922004 Gavrilović Marko 2012
0502922010 Ilić Sava 2012
0502922020 Janićijević Todor 2012
0502922017 Janković Andrej 2012
0502922018 Krsmanović Viktor 2012
0502922016 Lešnjak Janko 2012
0502922006 Milovanović Aleksej Lav 2012
0502922009 Otović Vojkan 2012
0502922015 Panić Sergej 2012
0502922007 Petrović Aleksa 2012
0502922012 Radosavljević Viktor 2012
0502922008 Radovanović Mihajlo 2012
0502921020 Stanojević Vuk 2012
0502922022 Stojanović Jakov 2012
0502922011 Šamanović Bogdan 2012
0502922013 Štrbac David 2012
0502922023 Trajković Mihajlo 2012
0502922021 Vučićević Vojin 2012
0502922014 Živanović Ognjen 2012
0502922019 Andrejević Filip 2013
0502921015 Koraćević Sava 2013
0502922003 Milosavljević Vukan 2013

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Šutić Vladimir Trener 5335
Lešnjak Vladimir Služb. Predstavnik