Semendria, Smederevo

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0500822008 Antanasijević Vuk 2012
0507120016 Bojović Maksim 2012
0500822009 Miljković Mirko 2012
0500821028 Savić Nikola 2012
0500821027 Savić Pavle 2012
0500822013 Šešić Dušan 2012
0500821023 Cvetković Vukša 2013
0500822003 Dakić Matija 2013
0500822006 Đorđević Borislav 2013
0500821024 Stanković Viktor 2013
0500822005 Stojnić Đorđe 2013
0500822007 Đorđević Janko 2014
0500822015 Petković Ilija 2014
0500822011 Todorović Tadija 2014
0500822004 Veličković Marko 2014
0507120001 Milutinović Luka 2015

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Nikolić Lazar Trener 5315