Temnić, Varvarin

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0529021010 Anđelković Nađa 2012
0529021014 Jovičić Natalija 2012
0529021002 Krstić Lena 2012
0529021011 Milenković Sanja 2012
0529021013 Milivojević Mia 2012
0529018004 Milošević Nađa 2012
0529021005 Pantić Milica 2012
0529018003 Živković Ljubica 2012
0529022007 Matić Daria 2013
0529022001 Mijatović Tatjana 2013
0529022008 Milenković Minja 2014

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca