Criss Cross 2013, Kragujevac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0501622003 Blagojević Jana 2010
0501621012 Đurić Una 2010
0501622004 Matejić Iva 2010
0501619007 Medar Tea 2010
0501622008 Miljić Teodora 2010
0501622010 Mitić Lana 2010
0501622002 Nikolić Anastasija 2010
0501621010 Nikolić Ksenija 2010
0501621006 Vulević Lenka 2010
0501622007 Anđelković Ružica 2011
0501621014 Dimitrijević Martina 2011
0501622001 Kojanić Ivona 2011
0501622011 Mujković Hana 2011
0501621007 Radojković Helena 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca