MBA, Kragujevac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0501418007 Bokun lena 2010
0501422013 Jevtić Dijana 2010
0501421005 Nenadović Jana 2010
0501421004 Nikolić Emilija 2010
0501422042 Savić Sofija 2011
0501421007 Jović Atina 2012
0501422020 Milojević Lena 2012
0501421008 Radojević Natalija 2012
0501422021 Roganović Dunja 2012
0501422009 Simović Anđelija 2012
0501421003 Stanković Tara 2012
0501422047 Milanović Nina 2013
0501421006 Novaković Tara 2013
0501422014 Petrović Mila 2013
0501422010 Joković Sonja 2014
0501422027 Milosavljević Lena 2014
0501422023 Petrović Neda 2014
0501422019 Stojiljković Anastasija 2014
0501422022 Dečković Elena 2015
0501422025 Lekić Bojana 2015

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Milivojević Milos Trener 5179
Milivojević Milos Trener 5179
Vrućinić Veljko Trener 5044
Milivojević Miloš Služb. Predstavnik 5179
Bogosavljević Luka Služb. Predstavnik
Stoiljković Verica Služb. Predstavnik
Vrućinić Veljko Služb. Predstavnik