Paraćin, Paraćin

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0504521001 Atanasković Teona 2008
0504519002 Milovanović Katarina 2008
0504518001 Petrović Milica 2008
0504520002 Vučetić Darija 2008
0504521002 Janković Valentina 2009
0559119032 Mitrović Željana 2009
0504522033 Savić Ana 2009
0504522032 Tomić Petra 2009
0504521006 Janković Milena 2010
0504522002 Jevtić Tara 2010
0504521004 Jovanović Valentina 2010
0504522030 Marković Milica 2010
0504521005 Pavliović Isidora 2010
0513718019 Petrović Anđelija 2010
0504522004 Savić Lenka 2010
0504522003 Zlatković Neda 2010
0504522029 Tujkić Anastasija 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Milošić Sara Služb. Predstavnik
Marković Aleksandar Služb. Predstavnik
Marinković Saša Služb. Predstavnik