Temnić, Varvarin

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0529017025 Bekčić Viktorija 2008
0529017015 Erac Kristina 2008
0529019002 Filipović Emilija 2008
0529020001 Krstić Minja 2008
0529017016 Milojević Iva 2008
0529017006 Nestorović Emilija 2008
0529017007 Nestorović Irina 2008
0529017009 Petrović Vanja 2008
0529022002 Todorović Marija 2008
0529019004 Topalović Ivana 2008
0529017003 Vićić Elena 2008
0529017022 Marković Dunja 2009
0529019006 Mišković Jana 2009
0529021006 Biševac Jovana 2010
0529018011 Jovanović Jovana 2010
0529018008 Miladinović Ina 2010
0529022003 Pavlović Irina 2010
0529021008 Todorović Vanja 2010
0529021004 Gazibarić Lena 2011
0529021002 Krstić Lena 2012

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Jaćimović Danijel Trener 5253
Obradović Zoran Služb. Predstavnik
Vasić Snežana Služb. Predstavnik
Avramović Radiša Lekar
Dolić Bojana Lekar