Bagdala, Kruševac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0506918048 Blažić Dunja 2006
0506922015 Mitrović Lara 2006
0506916025 Radičević Lana 2006
0506920006 Milunović Milica 2007
0506922004 Mišić Katarina 2007
0506918032 Nikolić Anja 2007
0506918005 Hristov Tijana 2008
0506921001 Jocić Julija 2008
0506919006 Kanić Julija 2008
0506920008 Milosavljević Nika 2008
0506920012 Milovanović Sofija 2008
0506922007 Stamenković Jovana 2008
0506920009 Ivanović Milica 2009
0506918001 Lukić Marta 2009
0506922011 Mihajlović Nađa 2009
0513921010 Mijajlović Višnja 2009
0506921002 Zipalović Dora 2009
0506920011 Lakićević Vasija 2010
0506918046 Milojević Neda 2010
0506921003 Odović Dunja 2010

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Memet Aleksandar Trener 5262
Miletić Nenad Služb. Predstavnik
Lukić Saša Služb. Predstavnik