Plana, Velika Plana

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0500219016 Denković Iva 2006
0500218020 Krasić Nina 2006
0500214026 Šćepanović Jelena 2006
0500215030 Kostić Lea 2007
0500215031 Milenković Katarina 2007
0500217003 Đorđević Anastasija 2008
0500218036 Jovanović Petra 2008
0500219030 Marković Petra 2008
0500219027 Milošević Nikolina 2008
0500219029 Radisavljević Anđela 2008
0500218035 Starčević Elena 2008
0500219009 Stojiljković Anđela 2008
0500222004 Dimić Jana 2009
0500222006 Janetović Nikolija 2009
0500219028 Milojević Anita 2009
0500219025 Nikolić Milica 2009
0500218037 Perić Maša 2009
0500218028 Trajković Iva 2009

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Sih Igor Trener 5212
Todorović Jelena Služb. Predstavnik
Dogandžić Mirjana Služb. Predstavnik