Temnić, Varvarin

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0529017002 Jovanović Anđela 2006
0529018014 Vesić Jana 2006
0529017010 Bogdanović Sara 2007
0529017008 Mihajlović Sara 2007
0529017004 Miladinović Tamara 2007
0529017011 Ružić Kristina 2007
0529019001 Spasojević Maša 2007
0529017025 Bekčić Viktorija 2008
0529017015 Erac Kristina 2008
0529020001 Krstić Minja 2008
0529017006 Nestorović Emilija 2008
0529017007 Nestorović Irina 2008
0529022002 Todorović Marija 2008
0529019004 Topalović Ivana 2008
0529017003 Vićić Elena 2008
0529017022 Marković Dunja 2009
0529018011 Jovanović Jovana 2010
0529018008 Miladinović Ina 2010
0529021008 Todorović Vanja 2010

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Jaćimović Danijel Trener 5253
Ranđelović Milan Trener 5334
Vasić Snežana Služb. Predstavnik
Obradović Zoran Služb. Predstavnik