Despot, Smederevo

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0503417021 Đorđević Mihajlo 2008
0503320014 Georgijevski Mateja 2008
0504321003 Lazić Vukan 2008
0504320017 Marković Aleksa 2008
0504319006 Marković Milutin 2008
0504321018 Milanović Luka 2008
0503415020 Milovanović Marko 2008
0504319016 Perić Lazar 2008
0504319003 Stanišić Ilija 2008
0504319015 Stojanović Đurađ 2008
0504319007 Todorović Bogdan 2008
0504322003 Bosić Tadija 2009
0504317064 Jocović Konstantin 2009
0504320003 Lalić Dušan 2009
0504317010 Mišić Pavle 2009
0504317038 Novaković Sava 2009
0507020014 Radmilović Miloš 2009
0545317003 Stefanović Aleksandar 2009
0504322002 Šikuljak Mateja 2009
0504321016 Teofilović Luka 2009

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Držajić Igor Trener 2079
Butovski Petar Služb. Predstavnik
Nikolić David Služb. Predstavnik
Savić Dušan Služb. Predstavnik 5171