Novi Pazar, Novi Pazar

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0303119024 Koca Irfan 2004
0601116030 Milanović Veljko 2004
0660015021 Radomirović Predrag 2004
0302814008 Salihović Muhamed 2004
0603719009 Bukumirović Andrija 2005
0302816021 Habibović Redžep 2005
0302817003 Jerebičanin Ahmed 2005
0601119003 Maljevac Amin 2005
0601115011 Mulić Anes 2005
0601118025 Pilica Jasin 2005
0000122066 Sarioglu Emir Acar 2005
0601114011 Škrijelj Kemal 2005
0303119001 Bronja Ahmed 2006
0303221008 Kačar Daris 2006
0603720003 Mijajlović Luka 2006
0302819018 Numanović Sultan 2006
0000122065 Yavuz Efe Vedat 2006
0303121011 Biberović Edin 2007
0303221006 Malić Mahir 2007
0601120004 Nuhović Džemail 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Todorović Zoran Trener 5016
Mulić Amer Služb. Predstavnik
Jerebičanin Sead Služb. Predstavnik
Muratović Aldin Služb. Predstavnik 6196