Železničar Star Basket,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0109220007 Beljić Anja 2012
0109222001 Božić Doroteja 2012
0109220003 Božić Isidora 2012
0109222017 Dragišić Danica 2012
0109222016 Georgijević Nina 2012
0109222015 Radosavljević Mia 2012
0109222003 Tica Nina 2012
0109221018 Dolinić Jelena 2013
0109222014 Jovanović Kalina 2013
0109221026 Milić Miona 2013
0109221022 Milošević Emilija 2013
0109222002 Mudrinić Nina 2013
0109221009 Radojičić Aleksandra 2013
0109221025 Slavković Nađa 2013
0109221008 Stopar Petra 2013
0109221023 Vukadinović Teodora 2013
0109222005 Beljić Sara 2014
0109222004 Maletić Milica 2015

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca