Stara Pazova,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0348222006 Čiča Vanja 2012
0348221006 Havran Mia 2012
0348220005 Hrenek Loriana 2012
0348222004 Kazaković Anja 2012
0348221004 Lihtler Andrea 2012
0348219008 Malić Hana 2012
0348221005 Nikolić Dušanka 2012
0348221010 Šaš Miluška 2012
0348221009 Šaš Milinka 2012
0348221012 Tot Mihaela 2012
0348222010 Barnak Darina 2013
0348221008 Cvetković Iva 2013
0348221015 Despot Milica 2013
0348221007 Domonji Tamara 2013
0348221014 Mirković Kalina 2013
0348222003 Kazaković Maša 2014
0348222002 Kazaković Maja 2014
0348221013 Gajin Dragana 2015

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca