Srem,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0108922010 Andrić Nevena 2012
0108922015 Bacanović Lena 2012
0108921025 Beko Tara 2012
0108922008 Dedić Sofija 2012
0108922001 Fodora Kalina 2012
0108921022 Iličić Tijana 2012
0108921013 Ivanović Dunja 2012
0108921023 Kesić Valentina 2012
0108919013 Kovačević Nevena 2012
0108922013 Maslać Jelena 2012
0108921016 Međedović Dunja 2012
0108921015 Ormanović Maša 2012
0108921014 Popović Lena 2012
0108922019 Prokić Dunja 2012
0108921018 Salitrežić Jana 2012
0108921021 Striber Ivana 2012
0108922022 Sudarević Ana 2012
0108922021 Vitorović ANa 2012
0108921019 Zavišić Nikolina 2012
0108921017 Adžić Nevena 2013
0108922007 Branković Jelena 2013
0108922009 Maletić Sofija 2013
0108922016 Vuković Jovana 2013
0108922012 Avramović Snežana 2014
0108922011 Buđanovac Milica 2014

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca