Novosadska ŽKA,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0105921012 Benić Jovana 2012
0105921014 Inić Danica 2012
0105921007 Lukić Maša 2012
0105921016 Zdravković Dunja 2012
0105921015 Ivanović Jovana 2013
0105921017 Rikić Nikolina 2013

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca