OKK Spartak,

Spisak licenciranih igrača

Slika Ime Datum Rodjenja Mesto Rodjenja Ebr Broj
Marko Šarenac 5.7.2004. Zrenjanin 0223415003
Borivoj Kojić 20.5.2005. Subotica 0103514031
Relja Nagulić 31.12.2005. Subotica 0103516001
Vladimir Popović 7.8.2006. Kotor (Crna Gora) 0203115043
Luka Divjak 22.1.2004. Subotica 0103517001
Marko Grčić 15.3.2005. Subotica 0103515033
Mihajlo Janković 18.11.2005. Novi Sad 0102115008
Jug Mandić 7.5.2005. Sombor 0105215003
Vuk Radojčić 22.2.2005. Sombor 0169216002
Miloš Tomić 30.4.2005. Sombor 0169215039
Boris Radujko 12.10.2006. Subotica 0103518012
Aleksandar Topčov 31.5.2006. Varna, drž SRB 0000222008
Aleksandar Ćulum 21.7.2007. Novi Sad 0101818004
Mladen Saulić 9.10.2007. Subotica 0103518004
Pavle Steljić 23.10.2007. Vrbas 0106417005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca