Tamiš 2,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0220722012 Bogićević Andrija 2010
0220721006 Hakaj Andrej 2010
0220721007 Mesicki Andrija 2010
0220722002 Milenkov Marko 2010
0220722014 Petrović Uroš 2010
0220722006 Javor Nikola 2011
0220722003 Milivojević Nikola 2011
0220722005 Slavković Relja 2011
0220722009 Vuletić Mateja 2011
0220722001 Ožegović Milorad 2012
0220722007 Ralić Vukašin 2012
0220722004 Stanojković Miljan 2012
0220722008 Zeljković Marko 2012

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Jovanović Aleksandar Služb. Predstavnik 2204
Jovičić Nikola Služb. Predstavnik
Devetak Đorđe Služb. Predstavnik
Veljković Nikola Služb. Predstavnik
Vasiljević Zoran Služb. Predstavnik
Kostić Darko Služb. Predstavnik