Tamiš,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0209320016 Antonijev Lana 2010
0209320005 Bakić Dunja 2010
0209320011 Damjanović Sara 2010
0209322013 Geljo Julia 2010
0209320006 Novakov Jovana 2010
0209319004 Olćan Ljubica 2010
0209322007 Radojević Anja 2010
0209322012 Bubnjević Ana 2011
0209322011 Jelić Nina 2011
0209322006 Ljotić Nevena 2011
0209322002 Macura Emilija 2011
0209319010 Mitrović Isidora 2011
0209319005 Pjević Vasilija 2011
0209322005 Vujović Ljubica 2011
0209322009 Parlić Jelena 2012
0209322004 Predić Dunja 2012
0209322001 Uzelac Sara 2012
0209322010 Urošev Nina 2013

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Perovanović Milovan Trener 2419
Jovanović Aleksandar Služb. Predstavnik
Jovičić Nikola Služb. Predstavnik
Perovanović Sanda Služb. Predstavnik
Kostić Darko Lekar