Karađorđevo,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0223521007 Galović Nada 2008
0223521009 Grubišić Maša 2008
0223521008 Karan Miona 2008
0223521014 Pribić Nataša 2008
0223521013 Pribić Tatjana 2008
0111521004 Gajinov Neda 2009
0223521019 Grbić Anđela 2009
0223521010 Martinović Jovana 2009
0223518005 Žarković Anđela 2010
0223521020 Banč Milica 2012
0223521011 Martinović Anđela 2015

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca