Tiszavirag,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0111921002 Barna Danijela 2009
0264820001 Ćurčić Jelena 2009
0264819004 Rečko Dorka 2009
0264819005 Jerotijević Rozalia 2010
0264819006 Tertei Elena 2010
0111921001 Baranji Ana 2011
0111922011 Bajšanski Anja 2012
0264820004 Jerotijević Magdalena 2012
0111922004 Muči Lili 2012
0111922003 Randovič Fani 2012
0111922002 Rečko Žofia 2012
0111922010 Sorčik Lara 2012
0111922005 Fodor Šara 2013
0111922008 Kovačević Katarina 2015
0111922009 Dabović Mia 2016

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Ninković Nevena Trener 1467
Radaković Ina Trener 2233
Jerotijević Mladen Služb. Predstavnik
Jovanov Danijela Služb. Predstavnik