Senta,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0264821004 Matić Anđela 2008
0268416004 Nikočev Katarina 2008
0264816011 Zelen Helena 2008
0268418014 Gvozdenović Milica 2009
0264816008 Marković Staša 2009
0268418004 Veselinović Martina 2009
0264820008 Bata Milena 2010
0268418001 Farago Draga 2010
0264820002 Jovašević Mila 2010
0264820029 Radovanović Maja 2010
0264822007 Ševič Kruna 2010
0264820009 Šuković Ivana 2010
0268418010 Božović Milica 2011
0264820032 Ninaj Besarta 2011
0264820034 Stojšić Tamina 2011
0264821005 Vorgić Tara 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Selimović Senad Trener 1053
Matić Predrag Trener 1198
Lazić Nikola Služb. Predstavnik
Selimović Senad Služb. Predstavnik
Matić Predrag Služb. Predstavnik C1198
Radonjić Jelena Služb. Predstavnik 2410
Matić Predrag Služb. Predstavnik C1198
Simić Miloš Služb. Predstavnik