Jedinstvo,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0260319008 Glavaški Branislava 2008
0260319007 Glavaški Aleksandra 2008
0260319012 Maličević Anja 2008
0260319003 Mesaroš Marta 2008
0260319006 Vijatov Maša 2008
0260319001 Vijatov Svetlana 2008
0260321002 Đelošević Ana 2009
0260319004 Koledin Biljana 2009
0260322015 Kremer Milica 2009
0260322009 Maksimović Anastasija 2009
0260322018 Mijatov Elena 2009
0260322008 Palučik Elizabeta 2009
0260322006 Boberić Marina 2010
0260322005 Radosavljević Zoa 2010
0260322019 Šimon Dalma 2010
0260322003 Mijokov Sara 2011
0260322004 Radišić Lena 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca