Proleter 023,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0203922004 Armuš Elena 2008
0203918009 Bošnjak Irina 2008
0203920001 Dimitrijević Aleksandra 2008
0203920008 Jonjev Anja 2008
0203922005 Jovanović Ena 2008
0203922009 Vijatov Helena 2008
0203918008 Bošnjak Selena 2009
0203920004 Duvnjak Nina 2009
0203922006 Frenc Marina 2009
0203920006 Gacin Mina 2009
0203920011 Kovačević Teodora 2009
0203920013 Mišić Milica 2009
0203920003 Vukov Nina 2009
0203920010 Kovačević Isidora 2010
0203922002 Rikalo Iva 2010
0203920005 Tomašev Petra 2010
0203921002 Radišić Marina 2011
0203922001 Vidrić Milica 2011
0203922003 Milošević Jelena 2012

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Marinkov Marko Trener 2058
Tapavički Božidar Služb. Predstavnik 2125
Svojić Ivan Služb. Predstavnik