ŽKK Spartak,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0104221003 Đorđević Lena 2008
0104220004 Đukanović Mila 2008
0104220002 Gabrić Milena 2008
0104220006 Marki Tanja 2008
0103518040 Paći Danica 2008
0103520026 Stjepanović Milica 2008
0104220001 Milodanović Arijana 2009
0104221002 Sabo Nina 2009
0104221004 Stojanović Ines 2009
0104221013 Paripović Ksenija 2010
0104222001 Vinčić Nikolija 2010
0104221011 Uvalin Milica 2011
0104221010 Vučić Aleksandra 2011
0104221012 Danji Dunja 2012
0104221014 Paripović Leona 2012
0104221009 Popović Nikolina 2012
0104221008 Radić Irina 2012
0104221007 Vujačić Sara 2012

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Krstajić Goran Trener 1052
Perović Vojislav Služb. Predstavnik
Šćekić Maja Služb. Predstavnik
Evetović Bela Pratilac
Lekić David Pratilac