Srbobran,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0102418009 Glamočić Selena 2008
0102418012 Komlenac Helena 2008
0102418015 Rnić Jana 2008
0102418004 Stanaćev Staša 2008
0102418008 Stevanović Anđela 2008
0102418002 Stojaković Una 2008
0108617006 Subakov Emilija 2008
0102418017 Šijačić Ivana 2008
0102418005 Babić Sara 2009
0102418011 Gavrilov Sofija 2009
0102417011 Grozdanić Ivana 2009
0102418014 Lukić Tatjana 2009
0102418001 Marjanov Vanja 2009
0102419007 Perović Nikolina 2009
0102417010 Sep Ana Maria 2009
0108619002 Prodanović Nataša 2010

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Krga Nikola Trener 1400
Subić Slobodan Služb. Predstavnik 1140
Subić Milorad Služb. Predstavnik
Dunđerski Sanja Pratilac