Vojvodina 021,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0106417013 Džabasan Jana 2008
0101819042 Grujić Mila 2008
0506916031 Ilić Jana 2008
0102122006 Petković Anđela 2008
0105919002 Quiroz Teofanov Sofia 2008
0106218023 Radaković Stela 2008
0102121003 Smajević Vera 2008
0104116008 Sremčević Milica 2008
0102121002 Šarić Jovana 2008
0103218002 Švonja Jovana 2008
0105917024 Trivan Teodora 2008
0102119001 Ajduković Majda 2009
0102120005 Cvijanović Sara 2009
0102122003 Todorović Maja 2009
0103218001 Sremčević Jovana 2010
0105919006 Vidović Lana 2011
0102121007 Jarić Jovana 2012

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca