Jadran,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0316417011 Đukić Veljko 2010
0316420002 Gvoić Danijela 2010
0316417016 Knežević Aleksa 2010
0316420008 Malić Mila 2010
0316421014 Malić Nemanja 2010
0316421007 Malić Jovan 2010
0316420003 Mijatović Pavle 2010
0316417010 Prgomelja Jelena 2010
0316419024 Stojković Vanja 2010
0316421001 Trninić Stefan 2010
0316421005 Vukotić Mihajlo 2010
0316419027 Žarković Valentina 2010
0316420009 Bogatić Kristijan 2011
0316417028 Kotur Duško 2011
0316422001 Mazepa Aleksa 2011
0316422008 Novaković Nikola 2011
0316422006 Radovanović Stefan 2011
0316419028 Vojnović Vuk 2011
0316418010 Vojnović Marko 2011
0316419011 Jurišić Kristijan 2012
0316421010 Kovačević Luka 2012
0316419002 Žarković Danijel 2012

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Smuđa Živko Služb. Predstavnik 3049
Živanović Saša Služb. Predstavnik
Čubrilo Marina Služb. Predstavnik
Smuđa Vladimir Služb. Predstavnik 3048
Kovačević Saša Služb. Predstavnik
Smuđa Živko Služb. Predstavnik 3049
Živanović Saša Služb. Predstavnik
Čubrilo Marina Služb. Predstavnik
Smuđa Vladimir Služb. Predstavnik 3048