Stara Pazova 2,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0355122017 Krnjajić Lazar 2010
0355118014 Lapčević Aleksa 2010
0355116023 Mirković Luka 2010
0355120015 Mrđa Vuk 2010
0355121002 Pekeč Jovan 2010
0355120005 Petrović Luka 2010
0355119006 Stevanović Darko 2010
0355119008 Babić Miloš 2011
0355122015 Balaž Filip 2011
0355122015 Balaž Filip 2011
0355119005 Baštić Aleksa 2011
0355122018 Deh Antun 2011
0355120007 Đukić Ognjen 2011
0355117018 Janjuš Strahinja 2011
0355119017 Jelić Andrija 2011
0355120012 Kojadinović Ognjen 2011
0355120008 Kremić Luka 2011
0355119002 Lakatoš Andrej 2011
0355122016 Milanko Jovan 2011
0355121015 Miljević Aleksa 2011
0355122024 Pavlović Stefan 2011
0355118011 Petrović Danilo 2011
0316419010 Vujatović Ognjen 2011
0355119007 Borak Milan 2012
0355119007 Borak Milan 2012
0355120016 Dragutinović Vladan 2012
0355120016 Dragutinović Vladan 2012
0355119018 Grujić Jovan 2012
0355120004 Marić Ognjen 2012
0355119001 Tešanović Aleksa 2012
0355120018 Turan Petar 2012
0355120018 Turan Petar 2012
0355119009 Petrović Aleksa 2013
0355119009 Petrović Aleksa 2013

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Lekić Damir Trener 3080
Karanović Aleksandar Služb. Predstavnik