Sport's World,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0105316007 Cvetković Jovan 2008
0140520028 Dutina Luka 2008
0108118008 Gavrić Aleksa 2008
0108018005 Gizdavić Luka 2008
0144218009 Kovačević Marko 2008
0101818018 Kozarev Tadija 2008
0144017001 Malešev Vuk 2008
0155519014 Pavlov Mihajlo 2008
0144017031 Škorić Stefan 2008
0101818001 Šujica Pavle 2008
0140516017 Tepavčević Marko 2008
0140517005 Vujisić Vuk 2008
0140520006 Zeremski Nikola 2008
0140521003 Živojinović Luka 2008
0140516014 Aćimović Miloš 2009
0140517006 Ajdarić Dimitrije 2009
0144020008 Cvijanović Mihajlo 2009
0103216011 Duvnjak Lazar 2009
0140516013 Miličić Lazar 2009
0140522008 Pajević Dušan 2009

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Zeljković Goran Trener 1162
Zeljković Goran Trener 1162
Služb. Predstavnik
Služb. Predstavnik
Anđelov Miroslav Služb. Predstavnik 1001
Pantić Dragan Služb. Predstavnik 1018
Živković Dimitrije Pratilac 1309
Rajkov Đorđe Pratilac 1214
Đurić Vojin Pratilac
Pratilac
Pratilac
Pratilac