Velika Kikinda,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0223918009 Dobranić Miloš 2007
0223918008 Grbić Luka 2007
0223918010 Pantić Marko 2007
0223916023 Popović Nikola 2007
0223918002 Radulović Jovan 2007
0223922001 Stojanović Aranđel 2007
0223919019 Todorović Milan 2007
0223918003 Zarić Dušan 2007
0223921001 Bunghart Andrej 2008
0223919009 Jovanović Slavko 2008
0223919018 Kerkez Dejan 2008
0223919017 Kozić Aleksandar 2008
0223920016 Svijetlica Željko 2008
0223922034 Zubanov Luka 2008
0223919007 Bajšanski Dimitrije 2009
0223922026 Starčević Viktor 2009
0223920003 Šibul Vanja 2009
0223920012 Tatomirov Miloš 2009
0223920010 Vincić Aleksa 2009

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Maljković Igor Trener 2066
Šurlan Vladimir Trener 2122
Šurlan Vladimir Služb. Predstavnik 2122
Zeljković Đorđe Pratilac
Bajić Miloš Lekar