Tamiš,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0220316009 Aleksić Luka 2007
0236318001 Ašanin Miloš 2007
0118018011 Bjelić Ivan 2007
0220722021 Božić Aleksandar 2007
0220718003 Davidović Vukan 2007
0200720003 Dobromirović Rastko 2007
0236318004 Ignjatović Stefan 2007
0236317001 Jezdimirović Dragan 2007
0200717003 Kladarin Đorđe 2007
0220721021 Martinovski Mateja 2007
0220718054 Mitrović Đorđe 2007
0220718016 Mlađenović Vuk 2007
0200719019 Radobolja Vasilije 2007
0200718004 Stojkov Ognjen 2007
0200718026 Stojković Aleksa 2007
0220718011 Šimrak Petar 2007
0220721019 Jovićević Relja 2008
0200719007 Nestorović Dušan 2008
0220719009 Parlić Stefan 2008

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Jovanović Aleksandar Trener 2204
Jovičić Bojan Trener 2128
Jovanović Aleksandar Trener 2204
Jovičić Darko Služb. Predstavnik
Jovičić Nikola Služb. Predstavnik
Nikolić Mario Služb. Predstavnik
Devetak Đorđe Služb. Predstavnik
Veljković Nikola Služb. Predstavnik
Nikolić Mario Služb. Predstavnik
Jovičić Darko Služb. Predstavnik
Jovičić Bojan Služb. Predstavnik 2128
Jovičić Nikola Služb. Predstavnik
Devetak Đorđe Pratilac
Veljković Nikola Pratilac
Kostić Darko Pratilac
Kostić Darko Pratilac