I CAME TO PLAY,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0117314001 Grubić Bojan 2004
0223915002 Todor Luka 2004
0140519005 Borčak Aleksa 2005
0103619014 Cvjetinović Luka 2005
0109115016 Ćeranić Marko 2005
0140518007 Došenović Igor 2005
0103214010 Milosavljević Aleksandar 2005
0141114010 Milutinović Luka 2005
0112621002 Nešković Ivan 2005
0117917006 Prokopić Gregor 2005
0302019006 Sekulić Igor 2005
0100421001 Vajdić Luka 2005
0103615002 Borović Luka 2006
0102114014 Rakić Lazar 2006
0101814008 Samardžija Marko 2006
0117315001 Simanić Matija 2006
0140615009 Tanović Nemanja 2006
0140516012 Vasić Marko 2006
0109118009 Zagorac Luka 2006
0190717019 Zotović Luka 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Gagričić Žarko Trener 6203
Manjenčić Uroš Trener 3159
Ćeranić Dragan Služb. Predstavnik
Ikonić Goran Pratilac
Đorđević Tomislav Pratilac
Savković Luka Pratilac
Gagričić Darko Pratilac
Marković Zoran Pratilac