Topola,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0107218004 Martinović Petar 2004
0107214005 Savić Strahinja 2004
0107214004 Sudžuković Aleksandar 2004
0107214002 Ivezić Aleksa 2005
0107215001 Rašeta Marko 2005
0107219003 Simendić Nikola 2005
0107214038 Sokanović Nikola 2005
0107218002 Šljivar Nemanja 2005
0107214012 Šupić Mihailo 2005
0107221004 Bačić Aleksa 2006
0107218003 Martinović Aleksandar 2006
0107216006 Popović Marko 2006
0107219004 Šupić Luka 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Benčik Mikloš Služb. Predstavnik 1051
Radović Marko Služb. Predstavnik
Hinić Miroslav Služb. Predstavnik 1082
Sukur Edita Lekar