Sport-key Plus,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0140515002 Bukvić Vukan 2005
0107918004 Đurović Dragoslav 2005
0106219037 Korać Isak 2005
0107918006 Marković Mihajlo 2005
0106316018 Rozmirov Uroš 2005
0155515010 Stojimirović Rastko 2005
0107918012 Traljić Uroš 2005
0140520014 Vrućinić Matej 2005
0106317006 Barišić Božidar 2006
0106316003 Lisica Lazar 2006
0107917006 Milošević Vukašin 2006
0106317003 Radanović Nikola 2006
0107917007 Torbica Luka 2006
0107918013 Traljić Relja 2006
0106316002 Zlatanović Andrej 2006
0141118002 Doroslovački Luka 2007
0107920003 Drinić Relja 2007
0107918007 Jovičić Petar 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Lukovski Dragan Trener 1295
Torbica Nikola Trener 1163
Levnajić Dragana Služb. Predstavnik
Vasić Sanja Lekar