Sport's World,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0105114023 Borovina Milan 2004
0141116014 Jašinski Ognjen 2004
0108216002 Kovačević Vuk 2004
0140514022 Ranđelović Jovan 2004
0140514021 Ranđelović Konstantin 2004
0141119032 Savić Uroš 2004
0105119001 Šekarić Dušan 2004
0109115018 Cicović Veljko 2005
0105119003 Čenejac Marko 2005
0140518006 Češljević Milan 2005
0140516009 Ćuk Milenko 2005
0140515016 Davidović Luka 2005
0106715028 Deskovski Adrijan 2005
0102115010 Dimitrijević Aleksandar 2005
0107214021 Medić Luka 2005
0000118065 Postnikov Philip 2005
0106518004 Samardžija Vuk 2005
0103616009 Tepić Luka 2005
0140519001 Vojnović Miloš 2005
0103615003 Vujović Andrej 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Rajkov Đorđe Trener 1214
Anđelov Miroslav Služb. Predstavnik 1001
Pantić Dragan Služb. Predstavnik 1018
Zeljković Goran Pratilac 1162
Rajkov Đorđe Pratilac 1214
Živković Dimitrije Pratilac 1309