Jedinstvo,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0212820032 Grbović Danilo 2010
0212817012 Lakov Stefan 2010
0212817015 Milošević Vojkan 2010
0212820024 Tajkov Luka 2010
0212820022 Lukić Marko 2011
0212820001 Pavlović Lazar 2011
0212820030 Pavlović Vasa 2011
0212820002 Stefanović Despot 2011
0212820020 Vukelja Luka 2011
0212820009 Bojić Aleksa 2012
0212820006 Jovanov Aleksa 2012
0212820011 Tomić Vanja 2012
0212820010 Varadinčev Nemanja 2012
0212820013 Kresoja Vuk 2013
0212820029 Pavlović Milutin 2013
0212820015 Slavković Teodor 2013

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Vokić Srđan Služb. Predstavnik 1318
Kiselički Aleksa Pratilac
Miladinović Luka Pratilac