Srem Basket,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0105717006 Cvetković Mila 2009
0105720009 Gmizić Aleksa 2009
0105717005 Jovičić Danilo 2009
0105720007 Lalić Miloš 2009
0105718008 Nikolić Mihajlo 2009
0105718003 Pantić Mihajlo 2009
0105718012 Simić Matija 2009
0105718011 Tepša Andrej 2009
0105720006 Andrić Marko 2010
0105720003 Bogosavljev Lazar 2011
0105720008 Dražić Aleksa 2011
0105720002 Ivanović Luka 2011
0301817034 Krstić Pavle 2012

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Misirača Živko Trener 4786
Misirača Živko Služb. Predstavnik
Mandić Zorica Lekar