Omladinac,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0300818008 Božić Đorđe 2009
0300819005 Jovanović Uroš 2009
0300821007 Mladenović Mihailo 2009
0300818014 Munćan Ognjen 2009
0300817012 Radosavljević Stefan 2009
0300817014 Simić Đorđe 2009
0300816003 Todorović Vuk 2009
0300820002 Ćuk Pavle 2010
0300820003 Glušac Andrej 2010
0300821001 Janković Lazar 2010
0300820006 Ličanin Uroš 2010
0300821017 Macakanja Pavle 2010
0300819007 Matić Damjan 2010
0300820001 Perović Dimitrije 2010
0300821008 Ranđelović Konstantin 2010
0300819010 Ranok Filip 2010
0300819009 Ristevski Mateja 2010
0300819002 Jurković Ivan 2011
0300818013 Marić Matija 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Šušteršić Željko Trener 3073
Šušteršić Dalibor Trener 3082
Čavić Marko Služb. Predstavnik
Šušteršić Dalibor Služb. Predstavnik 3082
Maskimović Biljana Lekar