Ru - koš,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0300721017 Bošnjak Nemanja 2009
0300717010 Jović Stefan 2009
0300721011 Knežević Uroš 2009
0300717012 Malešević Jovan 2009
0300721013 Osvald Matija 2009
0300721002 Bajić Lazar 2010
0300721007 Jovanović Pavle 2010
0300718011 Lovčanin Novak 2010
0300716036 Obradović Matej 2010
0300721001 Radmilović Jovan 2010
0300718002 Ratković Sergej 2010
0300721004 Šterleman Vojin 2010
0300721008 Todorović Vladimir 2010
0300721005 Vasić Stefan 2010
0300721006 Milanović Marko 2012

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Pavičić Igor Trener 3145
Kovačević Bojan Služb. Predstavnik 3083
Jelić Marko Služb. Predstavnik 1199
Jerkić Sava Pratilac
Grujić Siniša Lekar