Mladost,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0236320008 Aćimović Vuk 2009
0236320011 Delić Đorđe 2009
0236320010 Ignjatović Ognjen 2009
0236320005 Nakarada Marjan 2009
0236321006 Nikolić Andrea 2009
0236320006 Tadić Kristijan 2009
0236321001 Tomić Lazar 2009
0236321005 Topalović Danilo 2009
0236320009 Veselinović Nikola 2009
0236320012 Vidojević Vladimir 2009
0236321003 Vukosavljević Mihajlo 2009
0236320018 Jezdimirović Luka 2010
0236320016 Panić Veljko 2010
0236320014 Petrov Luka 2010
0236321004 Radović Anastasija 2010
0236320015 Rakić Novak 2010
0236320017 Tešić Dimitrije 2010
0236321002 Topalović Nataša 2010
0236320013 Živković Marko 2010
0236320019 Živanović Vasilije 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Stanimirović Jovica Služb. Predstavnik 2025
Panić Đorđe Služb. Predstavnik
Živković Lidija Služb. Predstavnik
Aćimović Snežana Služb. Predstavnik
Aćimović Mića Služb. Predstavnik
Jezdimirović Vladimir Služb. Predstavnik
Tešić Borivoje Služb. Predstavnik
Damjanov Ana Lekar