Tamiš,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0220718005 Jakovljević Relja 2009
0220720001 Jovanović Pavle 2009
0220721011 Milišić Ivan 2009
0220719008 Morišan Mihajlo 2009
0220721016 Obućina Mihajlo 2009
0220721014 Parađina Lazar 2009
0220718006 Stojanov Uroš 2009
0220720003 Veljković Danilo 2009
0220719014 Mileusnić Nikola 2010
0220720004 Milović Aleksandar 2010
0220720011 Nikolić Dario 2010
0220720002 Ivanišević Danilo 2011
0220719012 Milošević Aleksa 2011
0220721005 Njagulj Matija 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Jovičić Bojan Služb. Predstavnik 2128
Devetak Đorđe Služb. Predstavnik
Jovičić Nikola Služb. Predstavnik
Jovanović Aleksandar Služb. Predstavnik 2204
Kostić Darko Služb. Predstavnik
Vasiljević Zoran Služb. Predstavnik