Borac,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0220319001 Kojić Vukašin 2009
0220320001 Matić Bogan 2009
0220320007 Pavlović Ivan 2009
0220320003 Slavković Lazar 2009
0220320002 Stefanović Filip 2009
0220320005 Terzić Sara 2009
0220320006 Jakovljević Strahinja 2010
0220321002 Kostić Dunja 2010
0220320009 Stankov Nemanja 2010
0220321009 Tanev Veljko 2010
0220321007 Kolar Viktor 2011
0220321010 Omasta Ognjen 2012
0220321001 Savanović Luka 2012
0220321008 Keljević Todor 2013
0220321003 Komnjenović Filip 2013
0220320004 Terzić Stefan 2013

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Kokanović Zoran Trener 2111
Radosavljević Bojan Služb. Predstavnik
Gavrilov Nenad Služb. Predstavnik
Šain Dušan Služb. Predstavnik
Zebić Kokanović Milica Služb. Predstavnik
Đurđev Zoran Lekar