Radnički,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0202120006 Adamov Maksim 2009
0202120009 Lazarov Andrej 2009
0202121002 Milojkov Petar 2009
0202119005 Ranislavić Vuk 2009
0202121003 Stojilković Dalibor 2009
0202121005 Zorić Aljoša 2009
0202120001 Jereminov Luka 2010
0202120008 Kovačević Đorđe 2010
0202121001 Milenković Marko 2010
0202119006 Milošević Mateja 2010
0202121010 Polovina Nikola 2010
0202121004 Savić Stefan 2010
0202121006 Stojadinov Vulašin 2010
0202121008 Stojanović Pavle 2010
0202121007 Marković Vukašin 2011
0202121009 Stojanović Ognjen 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Jeremić Goran Trener 4622
Cvetković Vladimir Služb. Predstavnik C2139
Papić Srđan Služb. Predstavnik
Papić Mrđan Služb. Predstavnik
Stojanović Novica Služb. Predstavnik
Topalović Aleksandar Služb. Predstavnik
Maričić Zoran Služb. Predstavnik
Kostić Aleksandar Lekar